עיצוב שולחנות לחינה

את עיצוב שולחנות לחינה מומצף להתאים לעיצוב האולם לדוגמא אם בחנו לעצב את האוהל של החינה בצבע טורכיז וזהב וכמבון גם את השולחן של העוגות בטורכיז וזהב אז עיצוב שולחנות יהיה כך:
מפה בצע טורכיז
כיסוי כיסא בצבע זהב
ומפית בזהב
ניתן לעצב גם שולחנות בצבעים הפוכים מבחינת המפות פעם טורכיז פעם זהב.